Jak sprawdzić, czy nasza woda nie posiada substancji groźnych dla zdrowia człowieka? Mowa w głównej mierze o azotanach oraz azotynach, które coraz częściej występują w wodach podziemnych oraz przenikają – przez nawozy sztuczne – do studni głębinowych.

Pomimo że ich niewielka ilość nie jest niebezpieczna, to jednak dawki wykraczające poza określone normy mogą prowadzić nawet do nowotworu układu pokarmowego, bądź też wystąpienia sinicy.

Czym są azotyny i azotany?

Azotyny (podobnie jak i azotany) są grupą związków chemicznych, soli, bądź estrów kwasu azotawego. Co więcej, są to substancje, które charakteryzują się dobrą rozpuszczalnością w wodzie oraz krystaliczną formą.

Zarówno azotany, jak i azotyny wykazują przede wszystkim właściwości utleniające oraz redukujące. Ich duża dawka, która przekracza normy (to jest 50 miligramów na jeden litr wody dla azotanów oraz 0,50 miligramów na jeden litr wody dla azotynów). Może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. U osób dorosłych może wiązać się nawet ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na nowotwór układu pokarmowego, a u dzieci – wystąpieniem sinicy.

Azotany w wodzie pitnej mogą znajdować się za sprawą stosowania na polach rolnych nawozów sztucznych. Podobnie jest również w przypadku azotynów.

Jak sprawdzić obecność substancji chemicznych w wodzie? Azotany oraz azotyny w wodzie – wbrew pozorom – można bez trudu wykryć. Stosuje się do tego odczynnik Griessa.

Czym jest odczynnik Griessa?

Odczynnik Griessa to roztwór kwasu sulfanilowego i α-naftyloaminy w kwasie octowym. Stosuje się go przede wszystkim kolorymetrycznej analizie, która ma za zadanie wykryć obecność azotanów oraz azotynów. Jeśli którakolwiek z tych substancji jest obecna w wodzie, wówczas barwnik bazowy zabarwia się na kolor różowy. Im większe ich stężenie, tym barwa barwnika przekształca się w coraz intensywniejszy kolor czerwony.

Metoda ta jest prosta oraz stosunkowo bardzo czuła. Co więcej, jej limit wykrywalności jest bardzo szeroki i wynosi 100 nM (w przypadku azotynów).

Chcesz wiedzieć jeszcze więcej? Poznaj ciekawe fakty o azotanach oraz azotynach w wodzie na tej stronie.