Coraz częściej w wielu gospodarstwach domowych można spotkać nowoczesne zmiękczacze wody. Wymiana jonowa sprawia, że twarda woda zamienia się w miękką oraz w pełni zdatną do domowego użytkowania. Zatem na czym polega zmiękczanie wody?

Na rynku nie brakuje funkcjonalnych i praktycznych urządzeń do zmiękczania wody, które to działają na zasadzie wymiany jonowej. Są one doceniane przez wielu klientów ze względu na ogromną skuteczność oraz wydajność.

Na czym polega proces wymiany jonowej?

Wymiana ta pozwala na całkowitą redukcję stopnia twardości wody, dzięki czemu uzyskiwana jest miękka woda, idealna do codziennego używania.

Jest to proces fizykochemiczny, podczas którego jony roztworu elektrolitu są przemieniane na jony tego samego znaku. Jony te stanowią część składową substancji nierozpuszczalnych zwanych często jonitami. W procesie tym bierze udział taka sama ilości jonów dodatnich i ujemnych. W wymianie kationowej mówi się, gdy w grę wchodzą jony dodatnie, natomiast o anionowej gdy mamy do czynienia z jonami ujemnymi.

Co to jest regeneracja zmiękczacza wody?

Podczas procesu jonizacji wody tylko niektóre jony wapnia i magnezu mogą być wyłapane przez złoże, w związku z tym system zmiękczacza musi być co jakiś czas poddawany procesowi regeneracji.

Ten istotny proces pozwala żywicy na uzupełnienie jonów sodowych, w celu odzyskania lepszych właściwości.

Proces regeneracji wody polega na tym, że przechodzi on z instalacji przez zawór wielodrogowy i przyłącze wlotowe i następnie ciecz ta jest prowadzona przez dysze do górnej części zbiornika. W dalszym etapie tego procesu woda spływa na dolną część zbiornika i tam zachodzi proces jonowymiany.

Uzdatniona woda przez dyszę dolną jest prowadzona przez wielodrogowy zawór do zbiornika skąd ponownie trafia do instalacji wodnej.

W pełni uzdatniona woda jest następnie wysyłana do spożycia przy użyciu specjalnego połączenia wylotowego. Tutaj znajduje się przepływomierz, który mierzy ilość uzdatnionej wody.

Zastosowanie procesu wymiany jonowej

Proces wymiany jonowej jest stosowany nie tylko w celu zmiękczania wody w gospodarstwach domowych lecz także do odsalania wody morskiej oraz otrzymywania cieczy cechującej się szczególną czystością.

Wymiana ta znalazła również zastosowanie w przemyśle biotechnologicznym oraz w hydrometalurgii podczas odzyskiwania oraz rozdzielania różnorodnych metali.

Dzięki temu procesowi można korzystać z miękkiej, czystej i zdrowej wody.

Więcej o procesie wymiany jonowej przeczytasz w ciekawym artykule pod adresem https://www.zestudni.pl/blog/wymiana-jonowa-jak-to-dziala-w-zmiekczaczach-wody/.